Naši partneri

turbina

- SEMACO SK s.r.o
- Mikron Slovakia s.r.o
- Gohr s.r.o, Veľký Šeriš
- 1.PN s.r.o, Prešov
- REGADA s.r.o, Prešov
- OSMOS s.r.o, Bratislava
- Ingmetal s,r.o, Prešov
- Tesla Stropkov